تغییرات مهم دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۹۶

تغییرات مهم دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۹۶

تغییرات مهم دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۹۶:
١-بازگشت رشته مشاوره به دفترچه علوم انسانی:
رشته خیلی خوب و کاربردی مشاوره به جمع رشته های انتخابی در گروه علوم انسانی بازگشت این رشته در ۴سال اخیر حذف شده بود که با پیگیری های زیاد باز هم به دفترچه انتخاب رشته بازگشت.
٢- ظرفیت پذیرش رشته های بدون آزمون در دفترچه تجربی افزایش یافته است.
٣- ظرفیت پذیرش رشته های با آزمون  در دفترچه تجربی در دوره روزانه و شبانه کاهش و در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد افزایش داشته است.
٤- در دفترچه ریاضی ظرفیت پذیرش رشته های بدون آزمون افزایش یافته است.
٥- ظرفیت پذیرش رشته های با آزمون  در دفترچه ریاضی در پردیس های خودگردان کاهش داشته است.

تماس با مشاور کمک

#مشاوره_انتخاب_رشته سال ۹۶ بصورت تخصصی توسط مشاوران مجرب سامانه مشاورکمک
0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: